Cover background định vị ô tô

Thiết bị giám sát hành trình

 

SGS-T16

Là sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đăng kiểm xe, kiểm định xe, cấp phù hiệu vận tải

 

SGS-T17

T17 được tích hộp đầu đọc thẻ RFID là sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đăng kiểm xe, kiểm định xe

 

ĐỊNH VỊ TRÌNH SGS-T309

hoàn toàn quản lý, kiểm tra xe đang ở đâu trên ứng dụng di động (App Mobile) ở 2 phiên bản hệ điều hành Android và IOS