Thiết bị định vị ô tô Sài Gòn

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu quản lý xe oto ngày càng cao của các doanh nghiệp, và theo quy định của BGTVT tất cả các phương tiện oto tải điều phải lắp Thiết bị giám sát hành trình.

ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN